Gamla stan

Riddarholmen

Om initiativet

Ny strandzon stärker biologisk mångfald och renar dagvatten – park, stadsbad och vattenscen för stockholmarna

En ny park kan anläggas på land och i vatten i sydvästläge och rundar av holmens skarpa hörn i ett utsatt erosionsläge. Nya mjukgjorda ytor och grönska för rekreation och dagvattenhantering tillförs Riddarholmen och övergår i ett undervattensrev. Parken kan ses som en ersättning och kompensation av Stigbergsparken som minskas i samband med byggandet av nya tunnelbanestationen vid Sofia. Utförandet inspireras av platsens kulturhistoria med ett tema som kopplar till Franciskanermunkarnas klosterträdgård. Vid vissa partier trappas parken ned mot vattnet genom sittplatser där besökare kan ta del av föreställningar som kan ske på en enkel flytande scen.

Samma princip kan appliceras på Gamla stan-sidan där Munkbrohamnen inför nödvändig renovering utvecklas ut i vattnet till en blå-grön parkmiljö. Infiltration av dagvatten från trafikleder, klimatanpassningsåtgärder, förstärkta zoner i vatten för biologisk mångfald, utökat trädbestånd för Gamla stan skapar tillsammans ett tillskott av gemensamma rekreationsytor för förstärkt lokal kultur vid vatten. Båtpendling ut i Mälaren och bad inom bryggstrukturer kan skapa ytterligare möjligheter ut i vattenrummet.

Den befintliga tågtunneln under vattenytan kan få tillägg av material såsom risvasar som skapar nya lekplatser för fisk. Befintligt kräftbestånd kan förstärkas ytterligare. Fiske och dykning blir nya aktiviteter på platsen.