Gamla stan

Riddarholmen/Gamla stan

Om initiativet

Ny strandzon stärker biologisk mångfald och renar dagvatten – park, stadsbad och vattenscen för stockholmarna

En ny park anläggs på land och i vatten i sydvästläge och rundar av holmens skarpa hörn i ett utsatt erosionsläge. Nya mjukgjorda ytor och grönska för rekreation och dagvattenhantering tillförs Riddarholmen och övergår i ett undervattensrev. Parken kan ses som en ersättning och kompensation av Stigbergsparken som försvinner i samband med byggandet av nya tunnelbanestationen vid Sofia. Utförandet inspireras av platsens kulturhistoria med ett tema som kopplar till Franciskanermunkarnas klosterträdgård. Vid vissa partier trappas parken ned mot vattnet genom sittplatser där besökare kan ta del av föreställningar som kan ske på en enkel flytande scen.

De befintliga kassunerna under vattnet får tillägg av material så som risvasar som skapar nya lekplatser för fisk. Fiske och dykning blir nya aktiviteter på platsen. Befintligt kräftbestånd kan förstärkas ytterligare i och med bättre livsmiljöer bland stenen.