Rålambshovsparken

Rålambsrevet

Om initiativet

Stadsnära biologisk mångfald – promenader och pedagogik nära vatten

Här kan en urban undervattenspark utvecklas för både människor och fiskliv. Stenstrukturerna och -pirarna tillsammans med broar släpper igenom vatten från Rålambshovsparken samtidigt som det skyddar från större vattenrörelser av svall från farlederna. I dag placeras risvaser ut regelbundet som bland annat gynnar abborre och karpfiskar. En utveckling av denna plats skulle rikta sig mot tillgänglighet, pedagogik och kulturella ekosystemtjänster. Revet föreslås utformas som ett lågt, bågformat rev utanför Rålambshovsparkens strand och Norr Mälarstrand. Revet är i partier synligt vid normalvattenstånd. Topparna beläggs med finare material och förbinds på några ställen med broar för promenader längs med revet. När inte fågeln häckar öppnas den upp för allmänheten, på djurlivets villkor. Bad och rekreation läggs till längs Norr mälarstrand. Här skapas en variationsrik undervattensmiljö med grund och grynnor. Ett tillskott av stammar, grenar etc är också positivt. Platsen är utpekad som utvecklingsplats av Stockholms stad vilket underlättar ett genomförande. Platsens tillgänglighet och publika karaktär skapar potential för kulturella ekosystemtjänster t.ex. via informationsskyltar, sittplatser, vattenkikare, flytande strukturer. Olika aktiviteter som kanotuthyrning, dykturer etc. kan utvecklas. Det aktuella vattenområdet här har ett djup på mellan 3 och 6 meter. Revet föreslås ha flera mindre utlöpare och rösen under vattnet. Området begränsas av intressen som båtverksamhet och kablar.