Södra Djurgården

Isbladslagunen

En vision för Isbladsviken på Djurgården tar form med ambitionen att förverkliga en unik lek- och livsmiljö för både marint liv och besökande människor – en lagun i Stockholms inlopp.

Om initiativet

En ny livsmiljö på Djurgården i Stockholms inlopp 

Nu utreds möjligheterna att utveckla Isbladslagunen genom bergmassor från utbyggnaden av tunnelbanan och andra infrastrukturprojekt i Stockholm. I Isbladsviken, längst ut på Södra Djurgården föreslås ett vattenlandskap växa fram som en utvidgning av Nationalstadsparken ut i Saltsjön. Ambitionen är att förverkliga en unik lek- och livsmiljö för både marint liv och besökande människor – en ny lagun i Stockholms inlopp.

Projektet är fristående från forskningsprojektet och är ett samarbete mellan Kungliga Djurgårdens förvaltning, Gaia arkitektur, Stockholms stad och Världsnaturfonden WWF med stöd av expertis och konsulter. Projektet finansieras bland andra av Länsstyrelsen Stockholm och Havs- och Vattenmyndigheten via LOVA, samt av WWF.

Utförande

Genom att bygga upp skyddande rev av sten och skapa hårdbottnar för vegetation etableras nya lekplatser för fiskar och häckningsplatser för fåglar. Målet är att skapa en livskraftig miljö och en fristad för hotade arter med fokus på rovfiskar som gädda och abborre som har stor påverkan på balansen i ekosystemet. 

Med tiden kan Isbladslagunen utvecklas till en samlingsplats för marin forskning, utbildning och stadsnära naturupplevelser. Här finns möjlighet att visa hur ekologi, kultur och pedagogik kan stärka varandra genom att utgöra ett levande exempel på hur människan kan bli en aktiv förvaltare av livskraftiga naturmiljöer.   

Samråd pågår mellan 24 november – 22 december 2023.