Årsta holmar

Årstarevet

Om initiativet

En akvatisk oas mellan stadsdelar – naturupplevelser i staden på respektfullt avstånd

Årsta holmar är en unik plats för Stockholm med sin förhållandevis otillgängliga och orörda karaktär, trots den direkta närheten till storstaden. Detta beror till stor del på att ingen öppen gångförbindelse finns till öarna. Det gör också att området blir synnerligen värdefullt som lek- och uppväxtmiljö för fiskar, om än påverkat både av t.ex. svall och båttrafik. Kan denna potential ökas ytterligare är mycket vunnet. Den största potentialen finns i den östvända viken, som i sin inre del har ganska goda förutsättningar för lek och där det utanför finns ett stort grundområde. Även den nordvända viken, intill järnvägsbroarna är intressant, men har inte närmare studerats i denna rapport.